Arbejdsgrundlag for udvalg

Hvis du vil oprette et udvalg, skal du lave en beskrivelse af udvalget, sådan at udvalgets opgaver og arbejde er tydeligt for medlemmerne af udvalget og Kirsebærparkens beboere. Vær opmærksom på at Kirsebærparkens udvalg opfordres til jævnligt at give en kort opdatering til bestyrelsesformanden og til hjemmesiden. Hvert år i februar måned er udvalgene forpligtet til at levere en kort skriftlig opsamling på årets arbejde og udvalgets evt. videre liv efter næste generalforsamling. (ca. 10-15 linier).

Din beskrivelse af udvalget skal indeholde nedenstående punkter og sendes til grundejerforeningens bestyrelse.

 • Udvalgets titel

  • Formål (afstemmes med bestyrelsen)

  • Opgaver (Pind gerne ud, hvad I forventer at lave. Angiv også, hvis der mangler hænder til konkrete opgaver.)

  • Medlemmer (Angiv gerne, hvis udvalget mangler medlemmer)

  • Kontaktperson (udfyld med mailadresse)

 • Hvor ofte mødes udvalget

 • Forventet afslutning på arbejdet eller del-projekter