Lidt godt at vide

Affald og sortering Roskilde Kommune affaldsordning i 2022

Skraldespande skal stå på egen matrikel med undtagelse af de 5 udfordrede punktsteder. Dér er der afsat plads ovenfor trapperne på grundejerforenings grund.

Kommunens nye affaldsordning blev etableret 1 maj 2022.

De store containere til de forskellige sorteringer er en udfordring for de enkelte rækkehuse samt begge boligforeninger, ejerlejlighederne og andelsboligerne.

I forsommeren 2022 tog bestyrelsen, med administrators hjælp, kontakt til en byggerådgiver. Andelsbolig foreningen er inddraget i processen - De har hidtil haft egen affaldsløsning.

Der arbejdes på en helhedsløsning til fremlæggelse og afstemning på en generalforsamling. Indtil da skal alle affaldscontainer stå på egen matrikel med undtagelse af de 5 udfordrede punktsteder.

Brug af Trampolinerne - Husk.....

  • Vær søde ved hinanden.

  • Ingen sko på trampolinerne

  • Massere af grin men ingen skrig - husk der er naboer

  • Er der kø må man hoppe 5 min og så skifter man.

  • Max 3 personer på trampolinen af gangen.

  • Trampolinerne er lukkede når der er presenning på.

Fibernet + TV mm.

TDC Net har i sept. 2020 lagt fibernet ud i området. Dengang fik hver enkelt bolig besked per brev om det kommende arbejde.

Det ser ud til at TDC Net i løbet af 2022 forventer at vælge en udbyder til fibernettet hvorefter du vil have mulighed for og bestille igennem denne. Denne status er fra november 2021.

Grundejerforeningen Kirsebærparken har som sådan ikke noget at gøre med fibernet, TV mm.

De enkelte boligejere der går i gang med tilslutningen skal være opmærksom på at der indhentes en gravetilladelse hos kommunen samt at arealerne der graves på skal reetableres. Det anbefales at boligejeren i forbindelse med reetableringen efter gravearbejde entrere med Grundejerforeningens gartner Engdal Natur.

Farve kode - vinduesrammer + hoved- og skurdør

Træværkets meget mørke grøn/grå farve på dørenes og vinduesrammers har Farvekode: RAL7022

De vandrettet trælameller ved hoveddør og imellem have vinduerne skal vedligeholdes med neutral eller brun nuance træolie.

Varmeanlæg

1. Reset basisenheden jf. brugsanvisningen, så alle rumfølere frakobles. Tilslut dem herefter en efter en igen.

2. Når alle rumfølere igen er tilsluttet, så skru op på højeste indstilling. Det gør at rumfølere, som ellers har svært ved at registrere et varmekald, vil reagere og komme i gang. Når man mærker varmen i gulvet, kan man så skrue ned til en lavere og passende indstilling.

3. "Masser" de små metalstifter ovenpå basisenheden, som skal kunne gå op og ned for at kalde på varme. De sidder under nogle grønne hætter, og masseres ved at trykke på dem med en metalgenstand - jeg gjorde det med en teske. Firmaet bag basisenheden anbefaler at man gør det et par gange årligt.

ps: Vær naturligvis også opmærksom på at batterier i rumfølere evt. skal udskiftes, og at det er specielle lithiumbatterier - almindelige batterier duer ikke. Man tester dem ved at trykke ind med en kuglepen bagpå dem, hvorefter den lille lysdiode indeni blinker (kan ses gennem det lille hul på siden af rumføleren.


Klik her for: Manual