Udvalg og arbejdsgrupper

Kirsebærparken har en række udvalg og arbejdsgrupper, som bliver etableret ved generalforsamlingen eller hen over året i forbindelse med de behov og ideer der opstår.  Nedenfor kan du følge med i hvilke udvalg vi har og de opgaver, der bliver arbejdet med i Kirsebærparken. Hvis du har lyst til at være med i et udvalg eller en arbejdsgruppen, så spørg om du kan være med - der er næsten altid plads til ekstra hænder. 

Hvis du har en ide til et nyt udvalg eller arbejdsgruppe, så prøv at spørge et par af dine naboer i Kirsebærparken om de har lyst til at være med, og tal med grundejerforeningens bestyrelse om, hvordan du etableret et udvalg eller en arbejdsgruppe (du skal blandt formulere et arbejdsgrundlag for udvalget). Husk også at du kan give direkte feedback til udvalgene, hvis du har en ide, mening eller andre input. 

Der har gennem tiden været en del forskellige udvalg og arbejdsgrupper, eksempelvis Grønne Fingre (fokus på udvikling af de grønne områder), Teknikgruppen, Bjørnebanden (fokus på forekomsten af bjørneklo) samt Legepladsudvalget. Nogle udvalg og arbejdsgrupper fortsætter deres arbejde år for år, eksempelvis arbejdsdagsgruppen (med skiftende medlemmer over tid), fastelavnsudvalg og kompostgruppen.   

Det laver vi på arbejdsdagene

I Kirsebærparken har vi to arbejdsdage (normalt i maj og september), som bliver brugt på at vedligeholde fællesarealerne og på at sætte nyt igang. Vi har eksempelvis brugt arbejdsdagene på at fjerne bjørneklo, slibe og oliere cykelskure, fjerne ukrudt og affald, sætte parkeringssøm i, vedligeholde kompostøerne, beskære bevoksningen ved den lille sø og vedligeholde legepladser og trampoliner. Dagen ender normalt med en tur på genbrugsstationen med alt det affald vores arbejde har genereret. Du kan møde dine naboer i fuld vigør, og hjælpe med til at spare os alle sammen for en masse udgifter. Arbejdsdagene arrangeres med lidt at drikke og spise, og hvis vejret holder slutter vi af med fællesfrokost ved den store legeplads. Hvis du har ideer til opgaver til arbejdsdagen, så send en mail til bestyrelsen, som er del planlægningsudvalget. 

Datoerne for arbejdsdagene annonceres i forbindelse med indkaldelse til Generalforsamlingen, her på forsiden af sitet og under fanen 'Kalender' samt en e-mail kort inden.

Planlægnings- / Haveudvalg

Planlægningsudvalget står for at planlægge arbejdsdagene og evt. foretage enkelte indkøb (eksempelvis gødning eller værktøj) forud for arbejdsdagen. Det er ikke et stort arbejde, men det er vigtigt at der er nogle stykker til at planlægge og foretage indkøb. Du er velkommen til at sidde med i planlægningsudvalget. Har du har forslag til opgaver til arbejdsdagen så skriv en mail til bestyrelsen.


Beboere der ønsker at deltage/bidrage i planlægningen kan kontakte et af udvalgets medlemmer eller bestyrelsen.


Udeblivelse fra arbejdsdagene:

Deltager du ikke  i arbejdsdagen eller vedligeholdelse af fællesarealerne, skal du betale et gebyr, som vil indgå i grundejerforeningens budget. 

For nuværende er udeblivelses gebyret kr.400,-/havedag. Gebyret bliver indkrævet af administrator sammen med grundejerforenings kontingentet.

Det er ikke muligt at få tildelt opgaver før og efter selve arbejdsdagen i tilfælde af du ikke kan deltage på selve arbejdsdagen.

Ladestandere til Elbiler udvalget

Fibernet Udvalg

 Bestyrelsen opfordre til der bliver dannet et udvalg til at få fiber som en fælles opgave.

Hegns udvalget

På generalforsamling 2022 blev der nedsat et hegnsudvalg for nuværende 1 person. Udvalget vil sammen med andre interesserede undersøge mulighederne for ændring af lokalplan og vedtægt, og eventuelt komme retur med forslag herom senere. Der blev således nedsat et uformelt Hegns-Udvalg. læs mere om hegn på GF 2022 referatet

Legepladsudvalget

Gruppe arbejder med forslag til nye tiltag og vedligehold af legepladserne. 

Selve vedligeholdelses arbejdet udføres på arbejdsdagene eller af eksterne håndværkere.

Har du ideer eller kommentarer til legepladserne send mail til trekronergf@gmail.com

Udvalg 2017: Maria Lehn, nr.114 - Helle Lindegaard Nielsen, nr.112 

Trampolin gruppen

Denne gruppe står udelukkende for forårs åbning og vinter lukning af trampolinerne samt små reparationer. De store udføres på arbejdsdagene.

Alle andre henvendelser vedrørende trampoliner skal ske til bestyrelsen på: trekronergf@gmail.com

Trampolin brugere Husk.....

Affaldsudvalg

Efter kommunen i sensommeren 2022 oprettede en partsag har bestyrelsen arbejdet for en heldhedsløsning - denne kommer til afstemning på GF 2023.

Tidligere udvalg har været:

2018-19: udvalget arbejdede på fællesløsning af affaldssortering: nr. 8 Jannie, nr. 22 Jørgen, nr. 24 Peter, nr. 100 Benedicte, nr. 104 Karina, nr. 110 Pernille, nr. 118 Dorte. 

2020: Enkelte fra det tidligere udvalg arbejdede videre på løsning af de 5 udfordrede steder ovenfor trapperne til et forslag på generalforsamlingerne 2020 + 2021 dette blev vedtaget.

Etableringen af forslaget blev udsat da Roskilde kommune varslede ny affalds strategi med sorteringsfraktioner. 

Grundet de nye sorteringsfraktioner blev på generalforsamlingen 2022 nedsat et affaldsudvalg til løsning af de 5 udfordrede steder ovenfor trapperne ud fra det vedtagne i 2021: Linette nr.62 / Rasmus nr.158 / Peter nr.24 - Dette udvalg kom ikke igang grundet kommunens partsag. 

Festudvalg

I Kirsebærparken holder vi hvert år en sommerfest typisk samme aften som en årets to arbejdsdage. Vi arrangerer festen på skift. Ved festen nedsættes der typisk et udvalg til næste års sommerfest. Der er p.t. intet festudvalg i forhold til 2020. Skriv til bestyrelsen, hvis du har lyst til at være med til at planlægge sommerfest. 

Fastelavnsudvalg

I Kirsebærparken holder vi hvert år en fastelavnfest, som vi på skift arrangerer. Ved festen nedsættes der typisk et udvalg til næste års fastelavnsfest.  

Skriv til bestyrelsen, hvis du har lyst til at arrangere fastelavn.

Hjemmesideudvalg

Det er bestyrelsen der holde sitet opdateret. 

Som udgangspunkt skal siden præsentere billeder, beboerfortællinger, generel information om området og information om grundejerforeningen og bestyrelsen. 

Har du som beboer noget du gerne vil have på hjemmesiden, forslag til opbygning eller hvis du opdager fejl, så send en mail til grundejerforeningens bestyrelse.

Parkeringsudvalg

I 2009 nedsatte vi et parkeringsudvalg, som havde til opgave at komme med forslag til hvordan vi kunne skabe flere parkeringspladser på stikvejene og sænke hastigheden på stamvejen.

Ved hjælp af parkeringssøm, der markerer bredden af en parkeringsplads, har vi fået skabt plads til flere parkerede biler på stikvejene.

Der er blevet opsat fartbump på vejene for at sænke hastigheden.

Du kan læse referater af parkeringsudvalgets møder (november 2009 og juni 2009) samt den bekendtgørelsen om vejafmærkning som udvalget brugte.