Grundejerforening

Grundejerforening og kontingent

Gældende vedtægter: Vedtægter for grundejerforeningen 2022,   Vedtægter for spildevandslaug 2017  og  Lokalplanen nr. 368 for boligområdet ved Joensuuvej 2-168


Grundejerforeningens opgave og formål er at varetage medlemmernes fælles interesse omhandlende de fælles udendørs anliggender som drift og vedligeholdelse af veje, stier, p-pladser og vendepladser, udendørs områdebelysning, anvendelse af og belysning i cykelskure, beplantning (hække og træer), stensætning, græsslåning og vedligeholdelse af udendørsarealer, snerydning og saltning/grusning, renovation, fælles arealer, legepladser m.m.

Kontingent forfalder kvartalsvis.


Hver enkelt bolig er medlem af Grundejerforeningen Kirsebærparken med lige rettigheder og forpligtelser, som alle andre boliger i Kirsebærparken. 


De administrative opgaver som kontingent, regnskab mm varetages af vores administrator - læs mere her

Husk at oplyse ejerskifte til både administrator  og bestyrelsen - både ved salg/køb og hvis boligen udlejes.

Skriv til administrator mst@a-ea.dk  og grundejerforeningen trekronergf@gmail.com

Fysisk post kan tilmeldes såfremt du opfylder kriterierne for ikke at modtage elektronisk post fra det offentlige. Kontakt et bestyrelsesmedlem herfor.

Alle boligejere modtager årligt en anmodning fra bestyrelsen om at bekræfte deres kontakt oplysninger til opdatering af mailinglisten.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Kirsebærparken er frivillig og består af fem medlemmer der alle er boligejere i grundejerforeningen.  De vælges generalforsamlingen. 

Bestyrelsens emailadresse: trekronerGF@gmail.com 

Skriv en mail til grundejerforeningens bestyrelse, hvis du har spørgsmål eller forslag til bestyrelsen.


Bestyrelsesformand

Ørige bestyrelsesmedlemmer

Suppleant


Du kan se referater af bestyrelsesmøder her

Generalforsamling

Afholdelse af Generalforsamling er normalt i april. Bestyrelsen fremsender inden generalforsamlingen diverse materiale og officiel indkaldelse til generalforsamlingen.

- Du kan se tidligere års generalforsamlings referater, beretninger, regnskaber og budgetter med mere her


Ønsker du at stille et forslag til generalforsamlingen, så giv gerne bestyrelsen besked, så udgifter knyttet til forslaget kan indarbejdes i budgettet.

Vedtægter §5.2: Forslag , der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen via brev eller e-mail senest 5 uger før generalforsamlingen.

- Guide til godt forberedt forslag til generalforsamlingen -  læs her


2021 Generalforsamling blev udført i begrænset form ( = i 2 dele) grundet den ekstraordinære situation Danmark befinder sig læs mere i indkaldelsen.

Vedtægter: 

Gældende vedtægter: 

vedtaget ved den ekstraordinære general forsamling d.12.maj 2022 godkendt af Roskilde kommune og tinglyst.

vedtaget ved ekstraordinære generalforsamling d. 25.april 2017 godkendt af Roskilde Kommune og tinglyst.


Myndighedernes registreringer for Grundejerforeningen Kirsebærparken

CVR nr.31324467

Kommunalt ejendoms nr.. 177808 + 177794

Link til BBR dokumenter område 1 + område 2


Tidligere vedtægter

Lokalplan

Lokalplan nr. 368 for boligområdet ved Joensuuvej. Se lokalplanen