Roskilde Kommunes nye affaldsordning i 2017

På stamvejen ud for nr.10-12 har Roskilde kommune placeret offentlige genbrugscontainere.
Papcontaineren bliver ugentlig tømt: Mandag, onsdag og fredag (fra januar 2021)

Brug af Trampolinerne - Husk.....
  • Vær søde ved hinanden.
  • Ingen sko på trampolinerne
  • Massere af grin men ingen skrig - husk der er naboer
  • Er der kø må man hoppe 5 min og så skifter man.
  • Max 3 personer på trampolinen af gangen.
  • Trampolinerne er lukkede når der er presenning på.


Farve koder - vinduesrammer

Farvekoden til træværket inkl. døre er: RAL7022
Varmeanlæg

1. Reset basisenheden jf. brugsanvisningen, så alle rumfølere frakobles. Tilslut dem herefter en efter en igen. 

 
2. Når alle rumfølere igen er tilsluttet, så skru op på højeste indstilling. Det gør at rumfølere, som ellers har svært ved at registrere et varmekald, vil reagere og komme i gang. Når man mærker varmen i gulvet, kan man så skrue ned til en lavere og passende indstilling.
 
3. "Masser" de små metalstifter ovenpå basisenheden, som skal kunne gå op og ned for at kalde på varme. De sidder under nogle grønne hætter, og masseres ved at trykke på dem med en metalgenstand - jeg gjorde det med en teske. Firmaet bag basisenheden anbefaler at man gør det et par gange årligt. 
 
ps: Vær naturligvis også opmærksom på at batterier i rumfølere evt. skal udskiftes, og at det er specielle lithiumbatterier - almindelige batterier duer ikke. Man tester dem ved at trykke ind med en kuglepen bagpå dem, hvorefter den lille lysdiode indeni blinker (kan ses gennem det lille hul på siden af rumføleren. 
Ċ
Morten Slott Hansen,
11. nov. 2014 07.53