Arbejdsdag 2017

Så er der arbejdsdag i Kirsebærparken!


Som tidligere annonceret er der vedligeholdelse og rengøring af vores fællesarealer 

Søndag d. 21. Maj 2017 kl. 9.30


HUSK at parkere bilen lidt tilbage, så det er lettere at fjerne ukrudtArbejdsopgaverne vil blandt andet inkludere følgende:


 • Rensning af kloakhalse langs stamvej og stikveje

 • Beskæring af lav bevoksning omkring søen og pil vildskud samt det høje ukrudt.

 • Beskæring af træer og bevoksning ved stier

 • Fældning af de 2 mindste rod skud fra poppeltræet

 • Fjernelse af affald fra beskæring af Sø træ og træ fældning v. gartner.

 • Opfyldning med jord på rodfræsning af fældet træ foran nr.152

 • Kørsel med trailer til genbrugsplads
  overvej om du kan lægge bil til eller om du har en trailer

 • Opsamling af affald på fællesarealer og langs med skovbælterne

 • Fjerne ukrudt

 • Fjerne Gul Pastinak

 • Kantning af græs omkring sten

 • Tilsyn med legepladser og trampolinMedbring derfor tøj, der kan klare disse opgaver!


Vi håber på at være færdige senest kl. 14. Vi vil gerne henstille til, at man tager en runde og tilbyder sin hjælp, inden man går hjem.


Vel mødt Kl. 9.30

ved den store legeplads!


Husk at der via grundejerforeningskontingentet opkræves kr. 400 pr. husstand, som ikke deltager til arbejdsdagen. På samme måde som sidste år er der ikke mulighed for at udføre arbejdsopgaver andre dage hvis man er forhindret i at deltage! 
Årsagen er, som vi har skrevet ud i flere nyhedsbreve, at vi i bestyrelse længe har forsøgt at rekruttere nye medlemmer til Arbejdsdagsudvalget. Dette er desværre ikke lykkedes og derfor har vi været nødt til at ændre i processen omkring arbejdsdagen. Administrationen af ordningen var vokset i sådant et omfang at det ikke længe var en opgave som bestyrelsen kunne varetage. Det derfor ikke muligt at få tildelt opgaver, hvis man ikke kan deltage på dagen. Vi bestræber os på at annoncere arbejdsdagene her på hjemmesiden og i nyhedsbrevene i så god tid, at flest mulige kan deltage.


Som noget nyt sørger vi for en pizza til en hyggelig frokost kl 12. Vi håber på at være færdige senest kl. 14. Vi vil gerne henstille til, at man tager en runde og tilbyder sin hjælp, inden man går hjem og sikre sig der er ryddet op efter endt opgave.

Har du en god idé til en arbejdsopgave, så skynd dig at sende den til trekronergf@gmail.com


Med venlig hilsen og vel mødt!

Bestyrelsen og Arbejdsdagsudvalget
Comments