Arbejdsdag maj 2013

Tid og sted
Vi vedligeholder og rengør vores fællesarealer søndag d. 26. maj 2013 kl. 9.30 (og er forhåbentlig færdig senest kl. 14.00). Vi mødes ved den store legeplads. 

Arbejdsopgaver
Arbejdsopgaverne vil blandt andet inkludere følgende:
 • Udskiftning af sand i sandkasser 
 • Rensning af kloakhalse langs stamvej og stikveje 
 • Kørsel med trailer til genbrugsplads – overvej om du kan lægge bil til 
 • Opsamling af affald på fællesarealer og langs med skovbælterne 
 • Tilsyn med legepladser og trampolin 
 • Opsætning af ny trampolin 
 • Afhentning og spredning af flis ved bøgehække 
 • Gravning omkring træer og buske samt gødning af græs og træer 
 • Fjernelse af ukrudt - fortrinsvis bjørneklo i skovbæltet samt v. bålpladsen og på stier 
 • Gennemgang af kompostbeholdere 
 • Dit forslag? (Har du en god idé til en arbejdsopgave, så skynd dig at sende den til trekronergf@gmail.com
Iklæd dig tøj, der kan klare opgaverne. Vi håber på at være færdige senest kl. 14, men vil gerne henstille til at man tager en runde og tilbyder sin hjælp, inden man går hjem. 

Organisering af arbejdsdagen
Kirsebærparkens arbejdsdagsudvalg står sammen med bestyrelsen bag planlægning af arbejdsdagen. Du kan læse om arbejdsdagsudvalget her, og der er altid plads til flere medlemmer. Skriv til arbejdsdagsudvalget, hvis du vil være med til at planlægge arbejdsdage og sørge for at vores fællesområder fungerer på bedste vis. 

Er du forhindret i at deltage?
Det skal påmindes, at der via grundejerforeningskontingentet opkræves kr. 400 pr. husstand, som ikke møder op til arbejdsdagen eller på anden måde bidrager til dagen. Hvis du er forhindret i at deltage i arbejdsdagen, er det også muligt at bidrage til arbejdsdagen ved f.eks. at levere for­plejning, stille trailer til rådighed eller ved at udføre en specifik opgave en anden dag. Dette aftales på forhånd med grundejerforeningens bestyrelse, f.eks. via email (trekronergf@gmail.com). 


Næste arbejdsdag 
Næste arbejdsdag vil blive d. 8. september 2013.
Comments