Udvalg og arbejdsgrupper

Kirsebærparken har en række udvalg og arbejdsgrupper, som bliver etableret ved generalforsamlingen eller hen over året i forbindelse med de behov og ideer der opstår.  Nedenfor kan du følge med i hvilke udvalg vi har og de opgaver, der bliver arbejdet med i Kirsebærparken. Hvis du har lyst til at være med i et udvalg eller en arbejdsgruppen, så spørg om du kan være med - der er næsten altid plads til ekstra hænder. 

Hvis du har en ide til et nyt udvalg eller arbejdsgruppe, så prøv at spørge et par af dine naboer i Kirsebærparken om de har lyst til at være med, og tal med grundejerforeningens bestyrelse om, hvordan du etableret et udvalg eller en arbejdsgruppe (du skal blandt formulere et arbejdsgrundlag for udvalget). Husk også at du kan give direkte feedback til udvalgene, hvis du har en ide, mening eller andre input. 

Der har gennem tiden været en del forskellige udvalg og arbejdsgrupper, eksempelvis Grønne Fingre (fokus på udvikling af de grønne områder), Teknikgruppen, Bjørnebanden (fokus på forekomsten af bjørneklo) samt Legepladsudvalget. Nogle udvalg og arbejdsgrupper fortsætter deres arbejde år for år, eksempelvis arbejdsdagsgruppen (med skiftende medlemmer over tid), fastelavnsudvalg og kompostgruppen.   

Arbejdsdage


Det laver vi på arbejdsdagen
I Kirsebærparken har vi to arbejdsdage (normalt i maj og september), som bliver brugt på at vedligeholde fællesarealerne og på at sætte nyt igang. Vi har eksempelvis brugt arbejdsdagene på at fjerne bjørneklo, slibe og oliere cykelskure, fjerne ukrudt og affald, sætte parkeringssøm i, vedligeholde kompostøerne, beskære bevoksningen ved den lille sø og vedligeholde legepladser og trampoliner. Dagen ender normalt med en tur på genbrugsstationen med alt det affald vores arbejde har genereret. Du kan møde dine naboer i fuld vigør, og hjælpe med til at spare os alle sammen for en masse udgifter. Arbejdsdagene arrangeres med lidt at drikke og spise, og hvis vejret holder slutter vi af med fællesfrokost ved den store legeplads. Hvis du har ideer til opgaver til arbejdsdagen, så send en mail til bestyrelsen, som er del planlægningsudvalget. 
Datoerne for arbejdsdagene annonceres i forbindelse med indkaldelse til Generalforsamlingen, her på forsiden af sitet og under fanen 'Kalender' samt en e-mail kort inden.

Planlægnings- / Haveudvalg
Planlægningsudvalget står for at planlægge arbejdsdagene og evt. foretage enkelte indkøb (eksempelvis gødning eller værktøj) forud for arbejdsdagen. Det er ikke et stort arbejde, men det er vigtigt at der er nogle stykker til at planlægge og foretage indkøb. Du er velkommen til at sidde med i planlægningsudvalget. Har du har forslag til opgaver til arbejdsdagen så skriv en mail til bestyrelsen.
  • Bestyrelsen (trekronergf@gmail.com)
  • Marianne Zandersen nr. 56
  • Ninette Damm nr. 152
  • Maibrit Zachariassen nr. 40
  • Ulla Bang Hansen nr. 32
  • Susanne Grange nr. 98
  • Steen Harbo nr. 38
  • Astrid Damgaard nr. 8
Om andre ønsker at deltage/bidrage i planlægningen, kontakt da udvalgsmedlemmerne eller bestyrelsen.

Udeblivelse fra arbejdsdagene:
Bestyrelsen har længe forsøgt at rekruttere nye medlemmer til Arbejdsdagsudvalget. Dette er desværre ikke lykkedes og derfor er der blevet ændret i processen omkring arbejdsdagen. 
Fremover er det ikke muligt at få tildelt opgaver før og efter selve arbejdsdagen i tilfælde af du ikke kan deltage på selve arbejdsdagen.
Reglerne for udeblivelse er uændret - hvis du ikke deltager i arbejdsdagen eller vedligeholdelse af fællesarealerne, skal du betale et gebyr, som vil indgå i grundejerforeningens budget. 

Affaldsgruppen

Følgende personer arbejder på fælles løsning af affaldssortering: 

nr. 8 Jannie
nr. 22 Jørgen
nr. 24 Peter
nr. 100 Benedicte
nr. 104 Karina
nr. 110 Pernille
nr. 118 Dorte

Gruppen kan træffes via e-mail: kirsebaer.affald@gmail.com.

Festudvalg

I Kirsebærparken holder vi hvert år en sommerfest typisk samme aften som en årets to arbejdsdage. Vi arrangerer festen på skift. Ved festen nedsættes der typisk et udvalg til næste års sommerfest. Helle nr. 112 er i udvalget, og du er velkommen til at kontakte hende (smid en seddel i hendes postkasse eller skriv til bestyrelsen, så formidler vi kontakten), hvis du har lyst til at være med til at planlægge sommerfest. 

Fastelavnsudvalg

I Kirsebærparken holder vi hvert år en fastelavnsfest, som vi på skift arrangerer. Ved festen nedsættes der typisk et udvalg til næste års fastelavnsfest.  
Udvalg 2020: Helene nr. 108.

Hjemmesideudvalg

Den hjemmeside du sider og læser på nu er gået i luften i april 2013 og har overtaget Kirsebærparkens tidligere hjemmeside, som var en wikiside. Valg af platform er foretaget af Morten i nr. 20, Jesper i nr. 48 og Rikke i nr. 50, som også har stået for hjemmesidens layout. Hjemmesiden vedligeholdes af grundejerforeningens bestyrelse.
Opbygning og indhold ændres efterhånden som vi finder ud af hvad siden skal indeholde. Som udgangspunkt skal siden præsentere billeder, beboerfortællinger, generel information om området og information om grundejerforeningen og bestyrelsen. 

Hvis du har lyst til at være redaktør, har noget du gerne vil have på hjemmesiden, forslag til opbygning eller hvis opdager fejl, så send en mail til grundejerforeningens bestyrelse.

Kompost - driftansvarlige (blev nedlagt i forbindelse med kommunens nye skraldeordning i 2018)

I Kirsebærparken har vi to kompostøer - en ved det sydlige skovbælte og en ved genbrugsstationen i starten af vores vej.
Den første kompostø blev etableret i 2009, og var en stor succes, og i 2010 kom den anden kompostø til.
Alle er velkommen til at kompostere deres grønne affald i en af kompostøerne, forudsat at man følger de påhæftede vejledninger.

Hvad må du komme i kompostøen?

Du kan kompostere stort set alt grønt affald fra din husholdning, dog skal du sørge for at affaldet er i mindre stykker - en hel buket blomster, græs fra græsslåning, eller grene fra
pilehækken er for stor en mundfuld for kompostbeholderen. Du kan også kompostere brød, ris, kaffegrums, strøelse fra mindre husdyr og i begrænsede mængder, knuste æggeskaller og kagerester,
men husk altid at det du putter i kompostbeholderne skal være i mindre stykker. Du kan få det fulde overblik over hvad du må putte i kompostbeholderen i Vedledning til kompostbeholder

Vær opmærksom på at kompostbeholderne kan være lukket i perioder, hvis der er kommet for meget eller forkert materiale i beholderne (eksempelvis store mængder strøelse fra husdyr, blomsterbuketter og planter, afklip fra hæk eller andet som er svært at nedbryde).


Driftsansvarlige for de to kompostøer: Jacob i nr.156.

Legepladsudvalget

Gruppe arbejder med forslag til nye tiltag og vedligehold af legepladserne. 
Selve vedligeholdelses arbejdet udføres på arbejdsdagene eller af eksterne håndværkere.
Har du ideer eller kommentarer til legepladserne send mail til trekronergf@gmail.com

Udvalg 2017: Maria Lehn, nr.114 - Helle Lindegaard Nielsen, nr.112 

Trampolin gruppen

Denne gruppe står udelukkende for forårs åbning og vinter lukning af trampolinerne samt små reparationer. De store udføres på arbejdsdagene.
Stor og lille legeplads : Jørgen nr. 22, Lea, nr. 50 og Anette nr.106.
Alle andre henvendelser vedrørende trampoliner skal ske til bestyrelsen på: trekronergf@gmail.com

Trampolin brugere Husk.....

- Vær søde ved hinanden.
- Ingen sko på trampolinerne
- Massere af grin men ingen skrig - husk der er naboer
- Er der kø må man hoppe 5 min og så skifter man.
- Max 3 personer på trampolinen af gangen.
- Trampoliner er lukkede (ingen hop) når der er presenning på.

Parkeringsudvalg

I 2009 nedsatte vi et parkeringsudvalg, som havde til opgave at komme med forslag til hvordan vi kunne skabe flere parkeringspladser på stikvejene og sænke hastigheden på stamvejen.
Ved hjælp af parkeringssøm, der markerer bredden af en parkeringsplads, har vi fået skabt plads til flere parkerede biler på stikvejene.
Der er blevet opsat fartbump på vejene for at sænke hastigheden.
Du kan læse referater af parkeringsudvalgets møder (november 2009 og juni 2009) samt den bekendtgørelsen om vejafmærkning som udvalget brugte.