AB Kirsebærparken

Bestyrelsen i AB Kirsebærparken består af: 
Formand: Jannie Paameier, tlf. 23 64 67 12.
Medlemmer: Jens Christensen, Jens Chr. Sørensen, Hanne Christiansen, Lasse Møller

Referater fra bestyrelsesmøder:

2019

  • Referat af AB bestyrelsesmøde 17. juni

Comments