Referater‎ > ‎

Referat 4.10.2007

Bestyrelsesmøde, torsdag den 4. oktober kl. 20.

Fremmøde: Susanne Grange, Poul Jørgensen, Jakob Fälling (ref.)

Afbud: Anne-Dorte Gundersen, Christian Forrestal.


Dagsorden


1) Arbejdsopgaver, grupper


2) Administrationsselskab - status og fremtid


3) Gartner – Snerydning, beskæring af træer m.m.


4) Stier i området.


5) Hastighed/Joensuuvej som stillevej


6) Trekronerrådet


7) Spildevandslaug


8) Forsikring legeplads samt status legeplads


9) Budget til sommerfest


10) Evt

__


1. Arbejdsgrupper.

Målet er, at grupperne kommer godt i gang inden årsskiftet, så vi når de første resultater så hurtigt som muligt – samt så vi i god tid inden generalforsamlingen (april) har grundlag for at lægge op til budget, nye opgaver etc.


Gartnergruppen: Anne-Dorte samler gartnergruppen uge 42. Gartnergruppen kommer med oplæg til bestyrelsen om opgaver og budget.


Vicevært: Bjørn Taxgaard er frisk på at være formand for viceværterne. Han vil godt stå for to arbejdsdage til næste år, en i april og en i august. Bestyrelsen er ovenud lykkelige og bakker op. Susanne aftaler videre forløb med Bjørn/gruppen.


Kompostgruppe: Susanne tager fat i gruppen og indkalder til et møde i løbet af oktober.


Bjørneklo: Vi har en udenbys hjælper i Vips fra Stjerneparken. Husk at kontakte hende, når kløerne er på vej.


2. Administrationsselskab.

Poul er stadig tovholder på sagen, hvor vi overvejer at skifte til et nyt. Vi har talt om at kontakte Roar-advokaterne. Deadline på Pouls arbejde: December 2007.


3. Gartner.

Gartner Røhrmanns folk har nu lært at slå græsset, som de skal. Der er stadig en del mangler i Røhrmanns arbejde… Susanne og Anne-Dorte er i kontakt med Røhrmann omkring manglerne.

Vi overvejer at tilbagebeholde betalingen, idet der er tale om misligholdelse af kontrakten. Susanne kontakter By og bolig omkring sanktionsmuligheder. Der er endvidere stemning for at finde en anden gartner.

Beskæring af kirsebærtræer uddelegeres til Gartnergruppen. Gartnergruppen får også til opgave at kontakte en anden gartner eller to for at få en anden aftale (efter generalforsamling, april).

Snerydning: Et forslag går på at man selv rydder fortorvet og dermed sparer penge på gartner Røhrmanns arbejde. Bjørn Taxgaard foreslår, at pengene bruges til afmærkning af p-båse med husnumre. Bestyrelsen mener, at det er en god idé at vi selv er ansvarlige for snerydning. Susanne meddeler det til Lars Røhrmann. Det kommunikeres ud via websiden.

Afmærkning af p-pladser er et ømt punkt, som vi gerne ser sat til afstemning på næste ordinære generalforsamling. Vi opfordrer friske medlemmer til at starte en debat – og vi håber, nogle medlemmer evt. vil nedsætte et udvalg mhp. at forberede en afstemning i april.


4. Stier i området

Det er som om der mangler et toplag på vores stier, der er belagt med stabilgrus. Susanne hører NCC om det er tilfældet. De mindre, nyanlagte stier er meget brede. Gartnergruppen opfordres til at tage stilling til, om ikke de bør være smallere, idet de skærer ind gennem græsarealerne.


5. Hastighed og færdsel

Færdselspolitiet i Roskilde vil ikke gøre Joensuuvejs stamvej (”fordelingsvejen”) til en lege- og opholdsgade, idet den har selvstændige fortove. Poul har brugt megen tid på sagen. Fartgrænser bliver max 30 km/t på stamvejen og max 15 km/t på stikvejene. Skilte bliver opsat snart, lover NCC.


6. Trekronerrådet

Vi opfordrer den suppleant, der indkaldes, til at tage vores plads i Trekronerrådet.


7. Spildevandslaug Til næste generalforsamling bør vi være forberedt på valget til bestyrelse for spildevandslaug.


8. Forsikring samt status på legeplads

Vi skal have undersøgt forsikringsforpligtelser og pris ifm. legeplads. Roskilde kommune har endnu ikke vendt tilbage på ansøgning til legeplads. Max har meddelt at han havde gode erfaringer med at presse kommunen for et svar. Vi beder Christian rykke Max for at tage kontakt til kommunen samt undersøge forsikringsbetingelser.


9. Budget til sommerfest

Stor ros til festudvalget for en hyggelig fest, der dog endte uden spisning. Susanne foreslår, at sommerfesten skal være fast budgetpunkt på generalforsamling, så økonomien ikke bliver begrænsende faktor.


10. Evt.

Udebelysningen er stadig et problem. NCC er stadig på opgaven. Poul og Susanne taler jævnligt med dem, Poul fortsætter med at hænge i røret hos Alfa Electric og NCC. Begge arbejder på sagen. Forklaringen er, at der er sket skader på kabler under gravearbejde. Desuden mangler stabilgrus omkring nogle af kablerne, hvorfor der let sker kabelbrud. Skyldsspørgsmålet er sværere at udrede. Med andre ord: Kompliceret!

NCC vil gerne gennemgå udearealerne på 3. etape med os 25. oktober ca. kl. 15.00. Vi opfordrer den tidligere formand, Jens Christian til at hjælpe, da han var med på seneste gennemgang (Susanne). Poul støder til så snart han kan. Susanne deltager og opfordrer de resterende b-medlemmer samt suppleant til at møde op.

Jakob på orlov: Jakob går på orlov november til februar. Susanne indkalder suppleant.

Poul har ikke haft tid til at undersøge, hvorvidt vi havde betalt for meget i ejendomsskat. Problemet får lov at ligge indtil et motiveret b-medlem/gf-medlem tager den op.

Comments