Referater‎ > ‎

Referat 19.8.2007

Referat fra bestyrelsesmøde, GF Kirsebærparken, 19.8.2007. Fremmødte: Susanne, Poul, Christian, Anne-Dorthe og Jakob (ref).

1. Legepladsforslag - vi ser på MAX og DICA forslagene.

2. Finansiering

3. Farver på markiser og solsejl. Skal vi omgøre de fastlagte retningslinjer?

4. Gartnerarbejdet - Anne Dorte informerer.

5. Aflæsning af elmålere. Poul informerer om Alpha Electrics arbejde

6. Poul informerer om evt. nyt vedr. vejskiltning

7. Evt.

1. Legepladsforslag. Bestyrelsen tilslutter sig MAX’s forslag, med den væsentlige ændring, at plads B skal ommøbleres og suppleres med et vippedyr. Sandkassen placeres næsten ud for gavlen i nr. 152. Ud for sandkassen, med retning mod ”spidsen” mellem de to stier, placeres babygyngen samt et vippedyr 869800. Det bør give os et plus på ca. 8 - 10.000 kr. til mindre tilplantninger m.m. Susanne tager kontakt til MAX.

2. Finansiering. Camilla Haasum, By og bolig, vurderer ikke, at vi har mulighed for at optage lån ifølge vores vedtægter. Vi udbeder os et klart skriftligt svar fra By og bolig på den henvendelse vi har lavet til By og bolig. Vælger vi at lade lånefinansieringen falde p.g.a. vedtægtsproblemer, meddeler vi forslagsstilleren dette før generalforsamlingen. Jakob kontakter By og bolig. Det er nødvendigt med endnu et b-møde forud for generalforsamlingen.

3. Farver på markiser og solsejl. Den forhenværende bestyrelse har vedtaget, at der ikke bør være begrænsninger på størrelsen af markiser, mens farverne bør holdes til ensfarvet i toner som byggeriets udendørs farver. En grundejer har fået en markise, som ikke retter sig efter de nævnte retningslinier. Bestyrelsens medlemmer er uenige, om vi skal håndhæve beslutningen eller ej. Bestyrelsen skrider til afstemning. Resultat: At vi håndhæver reglerne, som den tidligere bestyrelse har bestemt, dog med den tilføjelse, at farve-paletten udvides med råhvid. Bestyrelsen opfordrer vedtægtsudvalget til at indtænke/indskrive disse retningslinier i vedtægterne. Solsejl er underlagt samme retningslinier.

4. Gartnerarbejdet.

Punktet falder pga. travlhed.

5. Aflæsning af elmålere og Alpha Electric A) Elmålerne skal aflæses. Susanne står for det. B) Alpha Electric forestår vedligeholdelse af gadelamper, som ofte er i sort. Efter gentagne henvendelser har de ikke fundet fejlen. Ansvaret for fejl skubbes rundt mellem Alpha Electric og NCC. Susanne kontakter Peter Weyhe, NCC for at få løst problemet.

6. Vejskiltning Afventer stadig svar fra NCC og Roskilde Kommunes Park & Vej, lidt som forventet i starten af forløbet. Se tidligere referat for mere information.

7. Evt. Næste møde 23. august kl. 20.00. Her afklares den endelige plan for generalforsamlingen, finansiering m.v.

Comments