Grundejerforening

Grundejerforening og kontingent

Grundejerforeningens opgave og formål er at varetage medlemmernes fælles interesse omhandlende udendørs anliggender som drift og vedligeholdelse af veje, stier, p-pladser og vendepladser, udendørs områdebelysning, anvendelse af og belysning i cykelskure, beplantning (hække og træer), stensætning, græsslåning og vedligeholdelse af udendørsarealer, snerydning og saltning/grusning, renovation, fælles arealer, legepladser m.m.

Kontingent forfalder kvartalsvis.
 
Husk at oplyse ny adresse til administrator ved salg eller hvis boligen udlejes.

Grundejerforeningens bestyrelse modtager også meget gerne eventuelle adresse-ændringer, send dem til trekronergf@gmail.com
Er du tilflytter vil du herefter modtage nyheder fra Kirsebærparken samt indkaldelse til generalforsamling m.m. i grundejerforeningen.
Fraflytter du vil vi fjerne dig fra mailinglisten så du slipper for unødige mails.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Kirsebærparken består af fem medlemmer, som vælges ved generalforsamlingen. 


Bestyrelsens emailadresse
TrekronerGF@gmail.com (skriv en mail til grundejerforeningens bestyrelse, hvis du har spørgsmål eller forslag til bestyrelsen).

Bestyrelsesformand
Kasper Pihl Kornbeck nr. 106

Ørige bestyrelsesmedlemmer
Anette Østergaard Sørensen nr. 8, 1. tv. 
Peter Hubrechts nr. 24 (kasserer)
Karina Noyons nr. 104
Michael B. Vesterberg nr. 168

Du kan se referater af bestyrelsesmøder her

Generalforsamling

Generalforsamling holdes normalt i april. Bestyrelsen fremsender inden generalforsamlingen diverse materiale og officiel indkaldelse til generalforsamlingen.
Hvis du overvejer at stille et forslag til generalforsamlingen, så giv gerne bestyrelsen besked, så udgifter knyttet til forslaget kan indarbejdes i budgettet.
- Ønsker du at se referater, beretninger, regnskaber og budgetter med mere fra tidligere års generalforsamling. - Klik her 
- Vil du stille forslag har du her - Anbefalinger til udarbejdelse af forslag til afstemning på generalforsamling - Klik her 

Generalforsamling 2021 udføres i begrænset form ( = i 2 dele) grundet den ekstraordinære situation Danmark befinder sig læs mere i indkaldelsen.


Vedtægter: 

Gældende vedtægter: 

Tidligere vedtægter

Lokalplan

Lokalplan nr. 368 for boligområdet ved Joensuuvej. Se lokalplanen