Grundejerforening

Grundejerforening og kontingent

Grundejerforeningens opgave og formål er at varetage medlemmernes fælles interesse omhandlende udendørs anliggender som drift og vedligeholdelse af veje, stier, p-pladser og vendepladser, udendørs områdebelysning, anvendelse af og belysning i cykelskure, beplantning (hække og træer), stensætning, græsslåning og vedligeholdelse af udendørsarealer, snerydning og saltning/grusning, renovation, fælles arealer, legepladser m.m.

Kontingent forfalder kvartalsvis.
 
Husk at oplyse ny adresse til administrator ved salg eller hvis boligen udlejes.

Grundejerforeningens bestyrelse modtager også meget gerne eventuelle adresse-ændringer, send dem til trekronergf@gmail.com
Er du tilflytter vil du herefter modtage nyheder fra Kirsebærparken samt indkaldelse til generalforsamling m.m. i grundejerforeningen.
Fraflytter du vil vi fjerne dig fra mailinglisten så du slipper for unødige mails.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Kirsebærparken består af fem medlemmer, som vælges ved generalforsamlingen. 


Bestyrelsens emailadresse
TrekronerGF@gmail.com (skriv en mail til grundejerforeningens bestyrelse, hvis du har spørgsmål eller forslag til bestyrelsen).

Bestyrelsesformand
Troels Schultz Larsen nr. 108

Ørige bestyrelsesmedlemmer
Eva Bruun Hansen nr. 6, 2.th (Kasserer)
Martin Glæsner Andersen nr. 112
Anette Pihl Kornbeck nr. 106 
Anette Østergaard Sørensen nr. 8, 1. tv. 

Referater af bestyrelsesmøder
Du kan se referater af bestyrelsesmøder her

Generalforsamling

Generalforsamling holdes normalt i april. Bestyrelsen fremsender inden generalforsamlingen diverse materiale og officiel indkaldelse til generalforsamlingen. 
Hvis du overvejer at stille et forslag til generalforsamlingen, så giv gerne bestyrelsen besked, så udgifter knyttet til forslaget kan indarbejdes i budgettet for 2018.
Klik her hvis du vil se referater, beretninger, regnskaber og budgetter med mere fra tidligere års generalforsamling.
Der afholdes generelforsamling 2019 tirsdag den 30. april kl.19.00 i Nymarkens beboerhus
, Linkøpingvej 279, 4000 Roskilde.  Se indkaldelsen her: 

 Vedtægter
Gældende vedtægter: 


Tidligere vedtægter

Lokalplan

Lokalplan nr. 368 for boligområdet ved Joensuuvej. Se lokalplanen