Etablering af legepladserne

D. 12/5 2008

Etableringen af den "lille" legeplads er blevet lidt forsinket, men vil snarest blive påbegyndt.


d. 1/1 2008

Den ene legeplads er etableret ved punkthusene, og den anden legeplads vil blive etableret så snart det er muligt for Max Horsens. 


d. 27/11 2007

Leveradøren Max Horsens, melder nu at der er givet grønt lys fra Roskilde kommune til at de kan gå i gang med at anlægge legepladserne. Selve legepladserne er fremstillet og ligger klar til at blive sat op. Max forventer at kunne gå i gang med til anlægge legepladsen inden for 14 dage. 


d. 30/8 2007

  • På den ekstraordinære generalforsamling afholdt d. 29. august 2007 blev det besluttet, at betalingen for legepladserne falder i én rate d. 1 nov 2007.
  • Pris per medlem (husstand) bliver 1904 kr.
  • Bygningen af selve legepladserne begynder snarest. Info følger.

d. 25/5-2007

Der er nu taget kontakt til Max Horsens, og der er aftalt følgende:

  • Max regner med der går ca. 1 mdr. fra at vi bestiller legepladserne, til de kan gå i gang med at bygge dem. Max siger at han kender forvaltningen i Roskilde, og lige så vigtigt de kender til ham og hans produkt, så Max regner ikke med at det bliver et tidsproblem at få den nødvendige byggetilladelse.
  • Bestyrelsen finder en aften i nær fremtid hvor Max kommer til Trekroner og sammen går vi område A og B igennem og finder ud af hvad der skal stå hvor.
  • Derefter fremsender Max detaljerede arkitekttegninger som bestyrelsen kan forholde sig til og på den baggrund foretage den endelige bestilling.
  • Når der er opnået enighed vedr. projektet vil Max sende os de nødvendige papirer der så skal underskrives og derefter sendes til kommunen som et led i godkendelsesproceduren.

d. 15/5-2007

Overdragelsemøde mellem Sune fra legepladsudvalget og Christian fra den daværende bestyrelse.

Comments