Om Kirsebærparken

Kirsebærparken består af 105 boliger, opført som en blandet bebyggelse med lejligheder og rækkehuse. 
Kirsebærparken er tegnet af arkitektfirmaet Witraz med Christian Tranberg i spidsen, og opført af NCC i årene 2002 - 2006.

                         

Kirsebærparken på Facebook

Følg med i det der sker via Kirsebærparkens facebookgruppe, hvor os der bor her bl.a. poster billeder, stiller spørgsmål om stort og småt og  giver besked om det der sker i Trekroner. 
Det er medlemmerne af gruppen, som dikterer indholdet, og har du noget du vil dele med beboerne i Kirsebærparken, så er du velkommen til at gøre det der.

Legepladser og bålplads 
I Kirsebærparken finder du både en stor legeplads med klatrestativer, gynger, rutschebane og en stor trampolin samt en lille legeplads med en sandkasse og en babygynge.
Vi har også en bålplads med stativ til suppegryde og en rist til pølsestegning - du finder båludstyret i det store cykelskur på anden stikvej.

Sandet i sandkasserne
Sandet i sandkasserne skiftes omtrent hvert andet år, og sker enten i forbindelse med en af årets to arbejdsdage eller ved at en gruppe beboere tager initiativ til at få skiftet sandet.

Fejl eller mangler på legepladserne
Hvis du opdager at der er fejl på en trampolin eller andet legeplads udstyr bedes du give bestyrelsen besked.

Leverandør og etablering
Legestativerne på de to legepladser er leveret af Max Horsens. Du kan læse om etablering af legepladserne her.

Nye legetilbud
Hvis du har en ide til etablering af nyt eller udvikling af vores legepladser, så er du velkommen til at tage kontakt til bestyrelsen og drøfte din ide med os.
Vi kan hjælpe dig med de praktiske forhold, give dig en ide om budgetforhold, muligheder for placering (der er nogle begrænsninger, blandt andet pga. en kommunal vandledning der går gennem Kirsebærparken), og fortælle dig om der skal laves et udvalg og om din ide skal tages op på generalforsamlingen.

Om fællesområdet

Vores område har stier på kryds og tværs, og nogle stier er flisebelagte mens andre er grusstier. Gå på opdagelse i området og find de veje der passer til din færden rundt i området og som bringer dig hen til opholdsområder og oplevelser i Kirsebærparken og Trekroner. 
På din vej kan du finde den lille sø, som i foråret er fuld af kvækkende frøer (butsnudet frø og springfrøer), dansemyggelarver, guldsmedelarvare, vandkalve, vandnymfer, igler og hundestejler, og i løbet af sommeren huser søen en blishønefamilie med et par kyllinger og ind imellem en hejre. 
Søen er beskyttet af paragraf 3 i naturbeskyttelsesloven.
Du kan gå ned gennem enggræsset mod den store sø og engområdet med gederne, gå på opdagelse langs skovbælterne og finde de skjulte huler, eller du kan følge stien gennem området, som i nordlig retning fører dig gennem Munksøgaard med den økologiske købmand, forbi Trekronerbo, ud til Glashusene og den nordligste del af Trekroner, hvorfra du på cykel eller til fods kan komme ud på Slæggerupvej. 
Mod syd går stien ind gennem Stjerneparken, og leder dig frem til BMX-banen og de to containere med udstyr, som du kan låne hos Trekronerrådet

Når du cykler rundt på området, så brug de etablerede stier - både af hensyn til de grønne områder og beboerne i Kirsebærparken. 

Hvis du ønsker at slå telt op på fællesarealerne skal du have det godkendt af grundejerforeningens bestyrelse

Genbrugsstationer og affald

Vi har en genbrugsstation i starten af vores vej, hvor du kan komme af med glas, batterier og papir. 

Din private affaldsspande (til husholdningsaffald og papiraffald) skal placeres indenfor din matrikel. Kommunen henter almindeligt husholdningsaffald ved de enkelte husstande en gang om ugen. Vær opmærksom på at du cirka en gang om måneden kan få hentet papiraffald nær din bolig. 
Det kræver at du har en speciel (grøn) papircontainer, som på afhentningsdage placeres ved vejen. Dine affaldscontainere må kun stå på anviste steder (inden for din matrikel). Storskrald og andet genanvendeligt materiale kan du komme af med på Roskilde Kommunes genbrugsplads

Fællesudstyr i Kirsebærpaken

Rundt omkring på fællesarealerne har vi udstyr til fælles brug - det er enten til det praktiske arbejde eller til ren fornøjelse.
Det meste af udstyret er indkøbt i forbindelse med arbejdet ved arbejdsdagene og de forskellige arrangementer i Kirsebærparken.

Stiger
Vi har en stige, der hænger på cykelstativet på den nederste stikvej.

Båludstyr
Vi har et bålstativ, en pølserist og en suppegryde, som du finder i cykelskuret for enden af anden stikvej.

Redskabsskuret ved den store legeplads
I forlængelse af cykelskuret på den anden stikvej og ved den store legeplads, har Grundejerforeningen har et redskabs skur med redskaber til arbejdsdagene samt udstyr til fastelavn og trampolinerne.
Der er mulighed for at låne trillebøren, en skovl, spade, sav eller andet ikke-elektrisk værktøj - Nøglen til skuret udlånes og kan afhentes hos følgende bestyrelses medlemmer såfremt de er hjemme:
Karina Noyons nr. 104 - Kasper Pihl Kornbæk nr. 106.

Græsslåmaskine
Der hænger to græsslåmaskiner i cykelskuret ud for nr. 100. Græsslåmaskinen er til låns og hænges tilbage efter brug.

Larm på udendørs områder

Brug af motoriserede plæneklippere eller andre motoriserede haveredskaber, såvel hækkeklippere og motorsave, er kun tilladt mellem klokken 8.00-19.00. 

Parkering på fællesområdet

Med 105 boliger i Kirsebærparken er der mange biler og cykler på området, og der skal være plads til alle - både dem i bil, på cykel og til fods.  

Biler og motorcykler
Parkeringsområderne er forbeholdt beboerne i Kirsebærparken og deres gæster, og parkeringspladserne er udelukkende til biler og motorcykler. 
På stamvejen må du parkere din bil i parkeringsbåsene og på fortovet langs stamvejen, sådan at gående med barnevogn eller lignende uhindret kan passere på fortovet. 
De tre stikveje er legeområder med en anbefalet fart på maksimalt 15 km/t, og af hensyn til redningskøretøjer, legende børn, skraldevogne og snerydning, må du på stikvejene kun parkere på de opmærkede parkeringspladser.
Parkering på græsset, vendepladserne og andre steder på stikvejene er ulovligt og kan være til fare og gene for andre. Parkering af biler og motorcykler må ikke generer udkørsel for andre. 

Cykler
Kirsebærparken har cykelstativer forskellige steder på området, hvor du kan stille din cykel. Det kan knibe med pladsen i cykelstativerne, og du kan være nødt til at stille cyklen ved din bolig (inden for din matrikel). 
For at imødekomme pladsproblemerne bliver der omtrent hvert andet år lavet cykeloprydning, som varsles efter politiets anbefalinger. Initiativet til cykeloprydningen kommer fra beboerne, som gennemføre oprydningen uafhængigt af eller i forbindelse med en arbejdsdag. 
Hvis du synes at det er tid til oprydning og/eller vil tage initiativ til cykeloprydning, bedes du give besked til grundejerforeningens bestyrelse 

Andre køretøjer, campingvogne, både med mere
Andet udstyr som trailere, lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både og lignende må ikke opbevares eller parkeres på parkeringspladser, friarealer, private haver, terrasser, p-pladser eller andre ubebyggede arealer. 

Snerydning

Kirsebærparken har indgået aftale med anlægsgartneren, der vedligeholder fællesarealerne, om at rydde sne og salte vores veje om vinteren. 
Snerydning og saltning af fællesstier og trapper ved de enkelte rækker deles beboerne om, mens snerydning og saltning på egen matrikel og gangarealet foran den enkelte matrikel, er en opgave for den enkelte beboer.
Vær opmærksom på at biler, som er parkeret uden for de anviste områder, kan blokere for de store maskiner, der rydder området for sne.

Grundejerforening

Alle boliger og deres beboere er automatisk medlem af Kirsebærparkens fælles grundejerforening, der varetager alles interesser og bl.a. står for vedligeholdelse af fællesarealer inklusive veje, stier, belysning, legepladser, cykelskure, græsarealer samt diverse skjulte rør- og ledningsinstallationer under disse.
Læs mere under Grundejerforening.

Ejer- og andelsforeninger 

Ud over grundejerforeningen findes tre ejer/andelsforeninger internt i Kirsebærparken. Hver enkelt husstand i disse foreningerne er også medlem af grundejerforeningen med lige rettigheder og forpligtelser, som alle andre husstande i Kirsebærparken. 

  • Andelsboligforeningen: 24 lejligheder (Joensuuvej 2-8) placeret umiddelbart ved indkørslen til området. Andelsboligforeningen har egen bestyrelse, der varetager de fire punkthuse i Andelsforeningen samt græsfelterne mellem disse. 
  • Ejerforeningen Joensuuvej 10-12: 12 lejligheder i de to punkthuse, der ligger ud mod stamvejen og skovbæltet mod nabobebyggelsen Munksøgård. Ejerforeningen har egen bestyrelse. Ejerforeningen ejer ingen arealer udover selve den grund som punkthusene med tilhørende terrasser er bygget på. 
  • Ejerforening Joensuuvej 134, 136, 148, 150: Trekronerområdets vel nok mindste ejerforening bestående af fire boliger med udsigt over fredet areal mod RUC. Ejerforeningen har egen bestyrelse. Ejerforeningen ejer ingen arealer udover selve den grund som husene med tilhørende terrasser er bygget på.

Vedtægtsbestemte retningslinjer for brug af fællesarealer 

Du kan læse mere om retningsligner for ophold og brug af egne og fællesarealer i grundejerforeningens vedtægter

Vores naboer

Mod syd ligger stjerneparken, som er et almennyttigt byggeri, opført af Roskilde Boligselskab i 2004, nu hørende under Boligselskab Sjælland. Mod nord ligger Munksøgård, der ved indflytning i 2001 var det første byggeri i vores del af Trekroner, og som er et økologisk bofællesskab. 
På Munksøgård findes f.eks. nyttehaver, kodriverlaug, delebilsforening m.m. - ordninger, som også er mulige for beboere i Kirsebærparken at deltage i. 
Det er også på Munksøgård at du kan finde den økologiske købmand, Butik Aftensol, og her du kan købe dit juletræ ved det årlige julemarked. Mod vest ligger Kildehusene, som består af 19 selvstændige familiehuse og et fælleshus.

Matrikelkort 

Matrikelkort kan ses på dette link http://webkort.roskilde.dk . Her kan man fremfinde matrikelkort over egen bolig samt over fællesarealerne. Sådan bruger du linket
  • Søg på en adresse, eks. Joensuuvej nr. 148
  • Slå matrikelkort til vha menuen til venstre (tredje nederste linje - tryk på "knappen") - nu kan du se matrikennumre inkl. et område der hedder 14ff, som svarer til den hovedvandsledning der går gennem vores område. Hovedvandsledningen deler fællesarealerne op i en række matrikler, eks. 34aæ og 34aø.
  • Klik så på symbolet "I" i værktøjsbjælken øverst og klik på et matrikelnummer du vil vide mere om, eks. 34aæ og 34aø
  • Hvis du kommer direkte ind på matrikelinformationerne for det valgte matrikelnummer skal du scrolle ned til "Se BBR-oplysninger på OIS" for den valgte matrikel.
Alle ejendomme inklusiv fællesarealer, veje m.m. har fået tildelt en matrikel. Større grønne områder med eventuelt fælleshus og/eller legeplads skal passe ind i nummerrækken som fortløbende husnummer. Derfor har ejendommen med matriklerne 34-an, 34-ao, 34-ap m.fl. Himmelev By fået tildelt adressen Joensuuvej 172. Adressen Joensuuvej 172 eksisterer i kommunens systemer.
Idet veje, fortove, gangbroer, trapper, stier og andre fællesarealer er overdraget fra Roskilde Kommune til grundejerforeningen Kirsebærparken, har vi også vedligeholdelsespligten på disse områder uanset hvor de ligger.


Undersider (1): Etablering af legepladserne